Our solution, your success

Our solution, your success

Our solution, your success

Det lönar sig att utlokalisera lönekontoret

Utlokalisering av lönehanteringen gör verksamheten effektivare. DND Accounting Oy sköter löneberäkningarna smidigt efter ditt företags behov. Om du vill kan du utlokalisera hela löneadministrationen till oss. Från Helsingfors betjänar vi både nationella och internationella företag.

Ett proffs inom löneadministration till din tjänst

Vi tar kompetent och elektroniskt hand om alla de anmälningar och deklarationer som beskattaren, försäkringsbolagen och myndigheterna kräver. Vi förfogar också över datorprogram där du med ett knapptryck till exempel kan analysera arbetstidsrapporter i elektronisk form.

Kontakta oss och fråga mer

Vill du veta mer om hur du kan utlokalisera löneadministrationen? Vi svarar gärna på dina frågor. Du når oss bäst via telefon, e-post eller direkt med hjälp av kontaktformuläret på vår webbplats.

Kontakta oss!

Ring, skicka e-post eller lämna ett meddelande via formuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Via e-post
Via SMS

Registerbeskrivning

1. Registeransvarig

DnD Accounting Oy
Kaisaniemenkatu 10
00100 HELSINKI

FO-nummer: 25154356
Telefonnummer: +358505210217

2. Registerärenden

Vår kundservice svarar så snabbt som möjligt på frågor om registret och på respons.

3. Registrets namn

register över personer som har abonnerat på brev kring marknadsföring och aktuella frågor.

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen är skötsel av kundrelationer, realisering av kundernas och den registeransvariges rättigheter och skyldigheter samt behandling av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen för syften i anknytning till webbtjänster, för forskningsverksamhet, samt för inriktning av den registeransvariges och/eller dess samarbetspartners reklam och/eller direktmarknadsföring på basis av kunduppgifter genom den registeransvariges medier och tjänster utan överlåtelse av personuppgifter till utomstående parter.

5. Registrets informationsinnehåll

Registret kan innehåll följande information om kunderna:

  • Namn
  • E-postadress
  • Mobil- och/eller annat telefonnummer
  • Organisation och position
  • Organisationens adressuppgifter
  • Förbindelselogg

6. Registrets regelrätta informationskällor

Registret sammanställs ur den registeransvariges kunddatasystem, allmänt tillgängliga Internetkällor, samt eventuella andra offentliga källor. Adresskällorna finns i regel specificerade om de avviker från de först nämnda.

7. Regelrätta överlåtelser av information

Registeransvarige överlåter inga personuppgifter om kunderna till utomstående, förutom när detta krävs av finska myndighetväsenden.

8. Avlägsnande av information

Information kan avlägsnas efter krav av en person eller till följd av att kundrelationen ifråga har upphört.

9. Principerna för skyddande av registret

Personuppgifterna förvaras konfidentiellt. Alla informationsnätverk och utrustningar i vilka registret är beläget och som innehas av den registeransvarige och dess eventuella partner inom datatekniken är skyddade med brandväggar och genom andra nödvändiga tekniska åtgärder.

hCaptcha

Kontakter

DND Accounting Oy

Punavuorenkatu 20 D 37

00150 Helsinki

050 521 0217

antti.siltanen@dndaccounting.com