Our solution, your success

Our solution, your success

Our solution, your success

Kirjanpito

Bokföring

Alla bokföringsuppdrag med över 17 års erfarenhet

Läs mer!
Tilinpäätös

Bokslut

Vi betjänar företag i alla storlekar, mångsidigt

Läs mer!
Palkanlaskenta

Löneberäkning

Om du vill kan du utlokalisera hela löneadministrationen till oss.

Läs mer!

Bokföringsbyrå i Helsingfors erbjuder heltäckande service

DND Accounting Oy är en bokföringsbyrå som grundades av Antti Siltanen 2012. Vi har redan över 17 års samlad erfarenhet av olika typer av uppdrag inom ekonomiadministration. Vår byrå finns i Helsingfors. Våra kunder är både nationella och internationella företag i olika storlekar. Vi betjänar även på engelska och svenska.

Mångsidig kompetens

Vi erbjuder traditionella bokföringsbyråtjänster till både nyföretagare och företag som varit verksamma under lång tid. Vi levererar alltid nödvändiga rapporter snabbt i elektronisk form. Vi erbjuder även hjälp vid alla eventuella problemsituationer som en företagare kan stöta på i pappersdjungeln.

Allt under samma tak

 • Elektroniska bokföringsbyråtjänster
 • Bolagsbildning
 • Bokslut
 • Anmälningar och deklarationer till myndigheter
 • Rapportering
 • Konsultering
 • Löneberäkning


Tack vare vårt samarbetsnätverk kan vi skräddarsy ett heltäckande servicepaket som täcker behoven i ditt företag. Våra samarbetspartners har stor erfarenhet av till exempel finansiering, upprättande av affärsverksamhetsplaner, upprättande av budget och andra frågor som påverkar dina finansieringsbeslut.

Företagaren Antti Siltanen

”Jag är Antti Siltanen, ekonomie magister och VD för DND Accounting. Under min 17 år långa karriär har jag arbetat på såväl små som stora bokföringsbyråer. Min vision är att alltid erbjuda mina kundföretag skräddarsydda och så effektiva tjänster som möjligt – med hänsyn till de enskilda behoven hos respektive företag och bransch. Jag är även delägare i Oulun Tasekeskus Oy.”

Kontakta oss och fråga mer

När du letar efter en professionell bokföringsbyrå, vänd dig till oss! Från Helsingfors betjänar vi företag i hela Finland. Ring, skicka e-post eller lämna en kontaktförfrågan via formuläret på vår webbplats så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Kontakta oss!

Ring, skicka e-post eller lämna ett meddelande via formuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Via e-post
Via SMS

Registerbeskrivning

1. Registeransvarig

DnD Accounting Oy
Kaisaniemenkatu 10
00100 HELSINKI

FO-nummer: 25154356
Telefonnummer: +358505210217

2. Registerärenden

Vår kundservice svarar så snabbt som möjligt på frågor om registret och på respons.

3. Registrets namn

register över personer som har abonnerat på brev kring marknadsföring och aktuella frågor.

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen är skötsel av kundrelationer, realisering av kundernas och den registeransvariges rättigheter och skyldigheter samt behandling av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen för syften i anknytning till webbtjänster, för forskningsverksamhet, samt för inriktning av den registeransvariges och/eller dess samarbetspartners reklam och/eller direktmarknadsföring på basis av kunduppgifter genom den registeransvariges medier och tjänster utan överlåtelse av personuppgifter till utomstående parter.

5. Registrets informationsinnehåll

Registret kan innehåll följande information om kunderna:

 • Namn
 • E-postadress
 • Mobil- och/eller annat telefonnummer
 • Organisation och position
 • Organisationens adressuppgifter
 • Förbindelselogg

6. Registrets regelrätta informationskällor

Registret sammanställs ur den registeransvariges kunddatasystem, allmänt tillgängliga Internetkällor, samt eventuella andra offentliga källor. Adresskällorna finns i regel specificerade om de avviker från de först nämnda.

7. Regelrätta överlåtelser av information

Registeransvarige överlåter inga personuppgifter om kunderna till utomstående, förutom när detta krävs av finska myndighetväsenden.

8. Avlägsnande av information

Information kan avlägsnas efter krav av en person eller till följd av att kundrelationen ifråga har upphört.

9. Principerna för skyddande av registret

Personuppgifterna förvaras konfidentiellt. Alla informationsnätverk och utrustningar i vilka registret är beläget och som innehas av den registeransvarige och dess eventuella partner inom datatekniken är skyddade med brandväggar och genom andra nödvändiga tekniska åtgärder.

hCaptcha

Kontakter

DND Accounting Oy

Punavuorenkatu 20 D 37

00150 Helsinki

050 521 0217

antti.siltanen@dndaccounting.com