Our solution, your success

Our solution, your success

Our solution, your success

DND Accounting Oy

Kontaktuppgifter

DND Accounting Oy
Rödbergsgatan 20 D 37,
00150 Helsingfors

Tel. 050 5210 217

Organisationsnummer:
2515435-6

Antti Siltanen
VD, KTM
Tel. 050 5210 217
antti.siltanen@dndaccounting.com

Kontakta oss!

Ring, skicka e-post eller lämna ett meddelande via formuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Via e-post
Via SMS

Registerbeskrivning

1. Registeransvarig

DnD Accounting Oy
Kaisaniemenkatu 10
00100 HELSINKI

FO-nummer: 25154356
Telefonnummer: +358505210217

2. Registerärenden

Vår kundservice svarar så snabbt som möjligt på frågor om registret och på respons.

3. Registrets namn

register över personer som har abonnerat på brev kring marknadsföring och aktuella frågor.

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen är skötsel av kundrelationer, realisering av kundernas och den registeransvariges rättigheter och skyldigheter samt behandling av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen för syften i anknytning till webbtjänster, för forskningsverksamhet, samt för inriktning av den registeransvariges och/eller dess samarbetspartners reklam och/eller direktmarknadsföring på basis av kunduppgifter genom den registeransvariges medier och tjänster utan överlåtelse av personuppgifter till utomstående parter.

5. Registrets informationsinnehåll

Registret kan innehåll följande information om kunderna:

  • Namn
  • E-postadress
  • Mobil- och/eller annat telefonnummer
  • Organisation och position
  • Organisationens adressuppgifter
  • Förbindelselogg

6. Registrets regelrätta informationskällor

Registret sammanställs ur den registeransvariges kunddatasystem, allmänt tillgängliga Internetkällor, samt eventuella andra offentliga källor. Adresskällorna finns i regel specificerade om de avviker från de först nämnda.

7. Regelrätta överlåtelser av information

Registeransvarige överlåter inga personuppgifter om kunderna till utomstående, förutom när detta krävs av finska myndighetväsenden.

8. Avlägsnande av information

Information kan avlägsnas efter krav av en person eller till följd av att kundrelationen ifråga har upphört.

9. Principerna för skyddande av registret

Personuppgifterna förvaras konfidentiellt. Alla informationsnätverk och utrustningar i vilka registret är beläget och som innehas av den registeransvarige och dess eventuella partner inom datatekniken är skyddade med brandväggar och genom andra nödvändiga tekniska åtgärder.

hCaptcha

Kontakter

DND Accounting Oy

Punavuorenkatu 20 D 37

00150 Helsinki

050 521 0217

antti.siltanen@dndaccounting.com